Vacature freelance coördinator DaaromDuurzaamDiemen

Johan van Schagen 16-08-2021 1368 keer bekeken 0 reacties

Ben jij gedreven om je voor duurzaamheid in te zetten in de gemeenschap, en een ervaren professional in het pro-actief ondernemen en verbinden op dit onderwerp? Lees dan snel verder.

We zoeken een freelance coördinator voor DaaromDuurzaamDiemen. Jij bent de centrale figuur die ervoor zorgt dat we samen Diemen duurzamer maken. Je bent enthousiast, verbindend en organiseert aantrekkelijke activiteiten. DaaromDuurzaamDiemen is een kleine organisatie van vrijwilligers die verder wil professionaliseren, met ondersteuning van de gemeente Diemen.

Wat willen we bereiken?

 • De verbinding tot stand brengen tussen initiatieven op het gebied van duurzaamheid uit Diemen of initiatieven van buiten Diemen aan mogelijkheden en activiteiten binnen Diemen via het platform van DaaromDuurzaamDiemen
 • Het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid onder burgers, organisaties en bedrijven, o.a. door het organiseren van 10 online en offline activiteiten op verschillende aspecten van duurzaamheid, gemiddeld één keer per maand, alsmede van een groot verbindend evenement één keer per jaar.
 • Vergroten van het bereik van het online platform DaaromDuurzaamDiemen in bezoek, abonnees op de nieuwsbrief en aantal berichten

Je vervult de volgende taken:

 • Je onderhoudt contacten met actieve mensen, organisaties; bedrijven en gemeente op het gebied van duurzaamheid in Diemen. Je legt contacten, laat zien welke mogelijkheden DaaromDuurzaamDiemen biedt en geeft hen een plek op onze website en social media. Je verbindt groepen aan de hand van thema’s, laat zien wat er leeft in Diemen en wat er beter kan. Je onderhoudt contacten met de groepen die microsubsidies hebben toegekend gekregen en ondersteunt hen bij het verspreiden van de ‘lessons learned’ op het gebied van duurzaamheid.
 • Je bedenkt creatieve manieren om groepen inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij verschillende vormen van duurzaamheid. Samen met bestuur en andere vrijwilligers organiseer je activiteiten online en offline over bijvoorbeeld voedsel, afval, energie, biodiversiteit etc. om meer mensen te laten nadenken over de manier waarop we een duurzamere wereld in kunnen richten, te beginnen in Diemen. Daarbij maak je gebruik van bestaande faciliteiten zoals de Omval en andere plekken.
 • Je zoekt en plaatst berichten op onze website en social media die passen in het profiel van DaaromDuurzaamDiemen. Je vergroot het bereik van website en social media. Je onderhoudt het adressenbestand van DaaromDuurzaamDiemen en helpt bij het schrijven van een maandelijkse Nieuwsbrief.
 • Je ondersteunt het bestuur bij haar werkzaamheden, zoals het voorbereiden van vergaderingen, maken van verslagen en voorbereiden subsidie-aanvragen en jaarverslagen.
 • Je maakt een jaarplan voor je activiteiten in overleg met het bestuur met daarin doelen en activiteiten. Je plant je werk in overleg met en in opdracht van het bestuur van DaaromDuurzaamDiemen en legt aan het bestuur verantwoording af over de inzet van uren.   

En je beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Expertise op verschillende aspecten van duurzaamheid en bereidheid zich zo nodig daarin verder te ontwikkelen
 • Ruime ervaring met het organiseren van online en offline activiteiten
 • Ervaring in het betrekken van verschillende groepen bij activiteiten, zoals bewoners, bedrijven en andere organisaties uit het middenveld
 • Een pro-actieve instelling om DaaromDuurzaamDiemen te verbinden met mogelijkheden om duurzaamheid te promoten en op een creatieve manier te verbinden aan andere initiatieven
 • Kan zelfstandig werken, in staat om in een goede verhouding met het bestuur activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren
 • Beschikt bij voorkeur over contacten binnen Diemen op verschillende niveaus (bewoners, bedrijven, bestuurlijk) of is in staat die snel te ontwikkelen

Je krijgt afhankelijk van het af te spreken uurtarief een freelancecontract voor ongeveer 1,5 dag per week, flexibel in te zetten (vergaderingen zijn regelmatig in de avond en ook activiteiten kunnen plaatsvinden in de avond of het weekend).

Bij interesse neem contact op met DaaromDuurzaamDiemen via info@daaromduurzaamdiemen.nl. We verwachten je reactie met CV uiterlijk 13 september 2021.

Voor meer informatie kun je ook bellen met een van de bestuursleden: Joost Heinsius, secretaris (tijdelijk voorzitter), 0623926441 of Johan van Schagen, penningmeester, 0624369508. Liza van Zon, voorzitter, is afwezig wegens zwangerschapsverlof.

0  reacties

Cookie-instellingen