Windmolens en zonnevelden in Diemen

Markus Schmid 26-11-2020 578 keer bekeken 0 reacties

Gemeente Diemen gaat de mening van inwoners peilen over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie in Diemen. In twee digitale avondbijeenkomsten op 9 en 15 december wil de gemeente in gesprek met inwoners.

‘Overal in Nederland wordt momenteel gewerkt aan Regionale Energiestrategieën,’ zegt wethouder duurzaamheid Matthijs Sikkes-van den Berg. ‘Het is belangrijk dat inwoners hierover meepraten want met de Regionale Energiestrategie (RES) wordt bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne- en windenergie. In de regio Noord-Holland Zuid, waar Diemen deel van uitmaakt, is de ambitie om in 2030 2,7 TWh op te wekken. Daaraan wil Diemen ook een bijdrage leveren. Er zijn tien mogelijke locaties benoemd. Nu moeten we gaan onderzoeken of het daadwerkelijk kan in Diemen én minstens zo belangrijk is om uit te zoeken hoe inwoners hierover denken.’

4 á 5 windmolens in Diemen

Het college heeft onlangs onderzoeksbureau Pondera een verkenning laten doen naar de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden in de tien Diemense zoekgebieden. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Uit deze verkenning blijkt dat er nogal wat ruimtelijke en technische beperkingen zijn voor windmolens en zonnevelden in Diemen. Ik verwacht dat er een aantal zoekgebieden afvallen door de nabijheid van woningen, natuur, (spoor-)wegen, Schiphol en cultuurhistorie. Wel ben ik blij met de conclusie dat er in Diemen technisch ruimte is voor vier á vijf windturbines en vier locaties voor zonnevelden. Dat komt in ieder geval ook overeen met de ambitie die we als college hebben.’

Uit het rapport blijkt ook dat er voor grote moderne windmolens nauwelijks ruimte is. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Dat wordt inderdaad erg moeilijk. Deze kunnen alleen op de Diemer Vijfhoek geplaatst worden, maar daar gelden strenge beschermingsregimes als Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland. En vlakbij de Diemer Vijfhoek bevindt zich Fort Diemerdam en dat is Unesco werelderfgoed. Hier kan niet zomaar een windmolen naast worden geplaatst. Veel realistischer zijn waarschijnlijk de zoeklocaties tussen de Diemense snelwegen en spoorlijnen in. Ver genoeg weg van de woningen en op plekken waar vooral auto’s en treinen het beeld bepalen. Juist over dit soort zaken willen we de mening van inwoners horen. Ik hoop dat veel inwoners, ook die buiten Diemen, meepraten.’

De gemeente stuurt in de week van 23 november een uitnodiging naar alle inwoners voor de digitale bijeenkomsten op woensdag 9 en dinsdag 15 december. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website diemen.nl/res. Ook zet de gemeente van 11 december tot 11 januari een digitale enquête uit om de meningen over (de locaties voor) wind- en zonne-energie in Diemen te peilen. Tegelijkertijd is ook de eerste digitale bijeenkomst van 9 december op de website terug te kijken.

Cookie-instellingen