Meepraten over de Regionale Energie Strategie!

Markus Schmid 06-02-2020 2030 keer bekeken 0 reacties

35 inwoners van Diemen hebben dinsdagavond 4 februari 2020 deelgenomen aan de bijeenkomst over de Regionale Energie Strategie (RES). In een positief kritische sfeer hebben de deelnemers kunnen meepraten over de zoeklocaties en kansen voor grootschalige opwek van elektriciteit via wind en zon.

Om de gesprekken op gang te brengen werden ze wegwijs gemaakt in drie energiescenario’s die waren afgebeeld op grote platen. Dit waren extreme scenario’s, niet bedoeld om uit te kiezen, maar meer om de discussie te kunnen voeren en te bepalen welke ambities of bouwstenen in Diemen tot de verbeelding spreken. Ieder scenario liet een ander effect op ruimtebeslag en opbrengsten zien.

Lokale kracht

Dit werkte goed want er vonden bevlogen gesprekken plaats. En aan het slot van de bijeenkomst werd de balans opgemaakt. Welke ambitie en welke bouwstenen kregen de voorkeur?

Het resultaat was een gevarieerde mix van bouwstenen voor Diemen, maar ook inzicht in wat veel bewoners helemaal niet zien zitten. Opmerkelijk was een voorkeur voor de ambities van het scenario ‘Lokale Kracht’, met de bouwstenen uit het scenario Energiestad en -dorp. Dit toont in ieder geval dat inwoners het belangrijk vinden om actief betrokken te zijn bij de energietransitie. Dat ze mogelijkheden zien voor een aanpak met zon- en windcoöperaties. Maar dat ze qua bouwstenen liever binnen de bestaande infrastructuur blijven. Dan moet je denken aan zon op grote daken, parkeerplaatsen, langs spoorbermen en op geluidschermen langs snelwegen.

Een aantal deelnemers zag ook kansen voor windmolens rond het knooppunt A1/A9. Over het opwekken van hernieuwbare energie nabij woonkernen en in de natuur waren de deelnemers duidelijk minder enthousiast.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de avond?

Goed om te weten is dat er in de hele provincie Noord Holland naar schatting 3000 mensen in 33 regionale en 66 gemeentelijke bijeenkomsten hebben meegedacht met de RES.

Alle opmerkingen, suggesties en bedenkingen worden verwerkt in de concept-RES. Daarbij worden nog geen concrete locaties voor de opwek van hernieuwbare energie aangewezen. Wel wordt aangegeven welke zoekgebieden kansrijk zijn, bijvoorbeeld in Diemen. Ook wordt berekend hoeveel hernieuwbare energie de hele energieregio (waar Diemen deel van uitmaakt) kan opwekken.
Het getal dat hieruit komt is het bod van de energieregio. Dit bod wordt vóór de zomer doorgerekend door het Landelijk Bureau voor de Leefomgeving en het Nationaal Programma RES. De concept RES moet onder andere door de gemeenteraad van Diemen worden vastgesteld. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de keuzes is een belangrijk weegpunt bij de RES.

Meer informatie

Alle informatie over de RES in de regio Noord Holland Zuid waar Diemen deel vanuit maakt is te vinden op de website https://energieregionhz.nl.

0  reacties

Cookie-instellingen