Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen

Fred Vos 04-12-2019 1027 keer bekeken 0 reacties

4-DEC-2019 - Voor het eerst analyseerden onderzoekers de invloed van stikstofdepositie op soortgemeenschappen dagvlinders en bijen op lange termijn. Herstel van stikstofgevoelige soorten blijkt mogelijk, maar de vermindering van stikstofbelasting is nog onvoldoende voor herstel op grote schaal.

Voor het behoud van bestuivers is het nodig de stikstofuitstoot fors omlaag te brengen.
In het nieuw verschenen artikel in Ecography zijn de veranderingen in soortengemeenschappen van dagvlinders en bijen in Nederland over een periode van tachtig jaar geanalyseerd. Daarbij zijn ook de planten onderzocht waar deze insecten als larve van afhankelijk zijn.

"Voor de soortenrijkdom van planten en bestuivers is het dus echt nodig om de stikstofuitstoot fors meer omlaag te brengen.” - Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting

Alle soorten zijn getypeerd naar de mate van specialisatie op stikstofminnende of stikstofmijdende plantensoorten. Bij vlinders is bijna de helft van de soorten afhankelijk van stikstofarme milieus, bij bijen is dat één op de vijf soorten. De veranderingen in voorkomen van soorten zijn geanalyseerd over vier perioden van twintig jaar, tussen 1930 en 2010.

Bron: Nature Today - Lees hier het hele artikel.

Van dezelfde auteur: Weg uit de stikstofimpasse

Michiel Wallis de Vries, senior onderzoeker bij De Vlinderstichting en buitengewoon hoogleraar Ecologie en Bescherming van Insecten aan de WUR

0  reacties

Cookie-instellingen