Meer afvalscheiding en minder restafval

Fred Vos 14-11-2019 1282 keer bekeken 0 reacties

Het college van burgemeester en wethouders legt het Afvalplan 2020 ter besluitvorming aan de raad voor. In het plan staan acties op het gebied van afvalinzameling die er onder andere voor moeten gaan zorgen dat bewoners meer mogelijkheden krijgen om hun afval beter te scheiden.

Wethouder Sikkes:“ Veel inwoners van Diemen scheiden hun afval en vinden dat heel normaal. Over de mogelijkheden om het afval goed te scheiden, zijn inwoners niet zo tevreden. Daar gaat de gemeente nu iets aan doen. Door het scheiden van afval makkelijker te maken, blijft er minder restafval over. Dat is beter voor het milieu en scheelt in de kosten. Het verbranden van restafval is namelijk veel duurder dan het hergebruik van grondstoffen. En omdat grondstoffen schaars worden, is het belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan. Door het afval beter te scheiden, kunnen grondstoffen worden hergebruikt om nieuwe producten te maken.

We gaan eerst voorzieningen bieden voor een betere inzameling van het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Er zit nog veel gft-afval in het restafval. Dat is jammer, want gft-afval is een waardevolle grondstof. Er wordt onder andere compost en groengas van gemaakt. We gaan per buurt aan de slag om te kijken wat bewoners, naast de gft-inzameling, nog kunnen en willen doen om nog meer afval te scheiden. Dat leggen we vast in een buurtafvalplan en daarna kan de buurt aan de slag. Ik ben benieuwd met wat voor creatieve ideeën inwoners komen en welke buurt het meest fanatiek gaat worden met afval scheiden!”

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het Diemense afvalbeleid in het teken moet komen te staan van scheiding en reductie. De gemiddelde Diemenaar produceert namelijk op dit moment meer dan 220 kilo restafval. Hoe meer we weten van de lokale en wereldwijde gevolgen van onze afvalberg, hoe meer we erkennen dat ons huidige systeem niet past bij de noodzakelijke overgang naar een meer circulaire samenleving. Als beleidsdoel is daarom gesteld: “het significant terugdringen van de hoeveelheid ongescheiden restafval richting de landelijke norm van 100 kilo in 2020”.
Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020 is tevens de landelijke ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat, de zgn. VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof).

0  reacties

Cookie-instellingen