NRC: Kan Diemen onder biomassa uit?

Fred Vos 14-07-2019 873 keer bekeken 0 reacties

Omwonenden en activisten/bezorgde burgers verzetten zich tegen een biomassacentrale in Diemen – en vinden daarbij de VVD aan hun zijde.

Heel vaak komt het niet voor, dat de VVD en milieuactivisten elkaar vinden, vóór schone energie, het milieu en het terugdringen van fijnstof. En ook zelden zetten ze zich daarmee scherp af tegen GroenLinks.

Maar in Diemen, vlak naast Amsterdam, gebeurt „politiek gezien wel iets merkwaardigs”, erkent VVD-raadslid Bert Timmer. Zijn partij keert zich, gesteund door zeer bezorgde burgers, tegen de komst van een biomassacentrale in de gemeente. En de linkse coalitie wordt door diezelfde activisten juist fel aangevallen, omdat ze de komst van de centrale níet blokkeert.
Op donderdag 11 juli stemde de gemeenteraad in met het afgeven van een zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) voor de vergunning. Volgens de linkse coalitie (GroenLinks, D66, PvdA) zijn er geen juridische mogelijkheden de verklaring te weigeren. Maar (een groot deel van) de oppositie betwist dat, en vindt dat de gemeente juist wel stelling had moeten nemen.

Bron: NRC 11 juli 


Op donderdag 4 juli spraken 13 mensen in bij de informerende raadsvergadering. 
Dit waren de standpunten van de partijen:

Het college (de wethouder Scholten (tijdelijk portefuillebeheerder Duurzaamheid en Milieu) ziet geen reden om de verklaring niet af te geven en adviseert de raad dit wel te doen. Hij zegt daar bij: "...anders dient Nuon/Vattenfall een enorme schadeclaim in, maar dat moet u direct maar weer vergeten." 

Reacties van de partijen daarop.
PvdA: oké, dus we geven de verklaring af.
Leefbaar Diemen: eh, nee, slecht idee die biomassacentrale waardoor alle inwoners van Diemen 4 sigaretten per week gaan roken. Niet afgeven.
VVD: slecht idee, die biomassacentrale en er lijken mogelijkheden om te weigeren.
Ouderenpartij: slecht idee, convenant helpt ook niet veel. We stemmen tegen de verklaring.
CDA: we kunnen niet weigeren.
Ons Diemen: slecht idee, we geven de verklaring niet af.
D'66: probeert te berekenen hoeveel risico de gemeente loopt en laat daar de beslissing van afhangen, maar
lijkt voor te gaan stemmen.
GroenLinks: voor.

Op 11 juli bleken de coalitiepartijen (PvdA, D'66 en GroenLinks) het afgeven van de verklaring te steunen. Daarmee is er een meerderheid voor de VVGB. 
In de week voorafgaand aan de stemming werd flink lobbywerk verricht door vele mensen, waaronder MOB*. Ook is er veel argumentatie richting de gemeenteraadsleden gegaan. 
Samengevat: De duurzaamheidsgroepen in Diemen, Ijburg en Amsterdam-Oost adviseren om de vvgb te weigeren. 
De kans op een succesvolle claim van Nuon/Vattenfall richting gemeente achten zij nihil, aangezien er ook
sprake moet zijn van een definitief verleende natuurvergunning voordat de subsidie verleend kan worden. 
Indien de provincie toch graag wil dat er een biomassacentrale komt in Diemen, kan zij de gemeenteraad omzeilen door zelf een inpassingsplan te maken. 
De provincie heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Dit zou bij weigeren van de VVGB mogelijk een grond kunnen zijn voor een eventuele claim van Nuon/Vattenfall richting de provincie, niet richting de gemeente Diemen. 


*) MOB, Mobilisation for the environment, is de organisatie die op 29 mei jl. bij de Raad van State de rechtzaak won over de PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof) ...De Raad van State verklaarde met twintig uitspraken het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd met het Europees recht. De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen niet hadden mogen worden  verleend op basis van het PAS. Het gaat vooral over veehouderijbedrijven, maar ook om kolencentrales en biomassaverbrandingsinstallaties.

Bron: Duurzaam Dorp Diemen


Diemer Nieuws 4 juli - Veel bedenkingen bij plan van Nuon voor biomassacentrale Diemen
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad neemt vanavond besluit over biomassacentrale
Diemer Nieuws 11 juli - Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor biomassacentrale

0  reacties

Cookie-instellingen