Energiecafé Diemen

Markus Schmid 04-07-2019 883 keer bekeken 0 reacties

Op 2 juli organiseerde de gemeente Diemen een Energiecafé. Circa 60 mensen lieten zich informeren over duurzaamheidsmaatregelen rond het (eigen) huis en de gemeentelijke plannen voor een duurzame energie-toekomst. Vier burgerinitiatieven uit Diemen waren aanwezig met infostands.

Veel mensen denken momenteel na over het verduurzamen van het eigen huis. Reinier Schneider, onze sympathieke man van het Regionaal Energieloket :-), kwam met een gedegen presentatie over wat je nou het beste kunt doen:

  • Stap 1: Isoleren
  • Stap 2: Ventileren
  • Stap 3: Zonne-energie
  • Stap 4: Duurzaam verwarmen

De stappen 1 t/m 3 zijn 'no regret'-maatregelen. Dóen!

Stap 4 is ingewikkelder. Want weet je het zeker dat je nu al die elektrische warmtepomp wilt aanschaffen? In sommige wijken speelt namelijk de vraag of er in de toekomst niet een collectieve warmtevoorziening (spreek: warmtenet) gaat komen. Dat gaat hopelijk duidelijker worden in 2021. Dan moet er namelijk een Transitievisie Warmte liggen waarin de gemeente schetst hoe de warmtevoorziening in de verschillende wijken het beste ingericht kan worden.

Vertegenwoordigers van de bewonersinitiatieven waar de gemeente mee samenwerkt waren er ook. Nienke van de Klimaatgesprekken, Jorrit van Diemen Ecostroom, Evert van Duurzaam Dorp Diemen en Joost van Daarom Duurzaam Diemen gaven korte pitches: Koop een zonnepaneel van Diemen Ecostroom! Ga op 4 juli naar de raadsverageding over de biomassacentrale!. En supergezellig, zo'n infomarkt!

Na de pauze kreeg ik de kans om de mensen bij te praten over de beleidsplannen van de gemeente. In een paar minuten vatte ik zo goed mogelijk samen wat de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte inhouden. Er komt heel veel op de gemeente af: het is de bedoeling dat we over pakweg 10 jaar nog maar de helft van de CO2 uitstoten. Dat betenent fors energie besparen. De energietransitie gaat straks iedereen raken: denk aan alle huizen die geïsoleerd moeten worden. En koken zonder gas, bijvoorbeeld op inductie. En hoe gaan we alle elektriciteit duurzaam opwekken? Er zullen plannen ontstaan voor zonneweides en/of windmolens. Laten we sámen aan de slag gaan met die plannen. 

  • Geen tijd gehad om naar het Energiecafé te gaan en toch geïnteresseerd naar de meest logische stappen als het gaat om de verduurzaming van je woning? Kijk dan eens wat 'ons' Energieloket te bieden heeft.

0  reacties

Cookie-instellingen