Kennisagenda: Nederland geconfronteerd met groot aantal gezondheidsrisico's

Fred Vos 13-06-2019 623 keer bekeken 0 reacties

Niet eerder was er zo’n compleet overzicht van hoe klimaatverandering onze gezondheid beïnvloedt. De Kennisagenda toont de invloed op hittestress, allergieën, infectieziekten, voedselgebonden ziekten, luchtkwaliteit en UV-straling.

Ook maatregelen gericht op het voorkomen van of aanpassen aan klimaatverandering beïnvloeden onze gezondheid. De Kennisagenda identificeert allerlei oplossingen.

Het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research hebben in opdracht van ZonMw een Kennisagenda opgesteld. Redenen hiervoor waren het ontbreken van inzicht in de actuele kennis en kennishiaten over de effecten van klimaat op de gezondheid; en inzicht geven in welke kennis de maatschappij nodig heeft om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering en maatregelen te beperken.

Ruim honderd experts hebben input geleverd. De Kennisagenda pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk.

Naar de kennisagenda
Kennisagenda pdf

Bron: Nature Today  Universiteit van Maastricht, Wageningen University

0  reacties

Cookie-instellingen