Gemeenteraad zoekt juridische speelruimte om vvgb voor biomassacentrale te weigeren

Fred Vos 06-04-2019 835 keer bekeken 0 reacties

Het dagelijks bestuur (presidium) van de gemeenteraad van Diemen heeft een gerenommeerd advocatenkantoor ingeschakeld om te onderzoeken of er een juridisch houdbare grond is te vinden om de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet af te geven.

In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2019 heeft de voltallige gemeenteraad zich in een motie tegen de komst van een biomassacentrale uitgesproken. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft toen wel ingestemd met het afgeven van een ontwerp vvgb vanwege het ontbreken van de wettelijke ruimte om deze te weigeren. Met die beslissing heeft de gemeenteraad ook formeel de weg geopend voor tegenstanders en bondgenoten om zienswijzen in te dienen.

Het presidium zet nu juristen aan het werk om in kaart te brengen welke afwegingsruimte de gemeenteraad heeft bij het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de biomassacentrale van Nuon. Naar verwachting leggen de advocaten nog voor juli de uitkomsten van dit onderzoek aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad kan het advies vervolgens meenemen in het uiteindelijke besluit om de verklaring van geen bedenkingen wel of niet af te geven.

Lees meer
De gemeentelijke publicaties over de biomassacentrale.
Biomassacentrales als middel erger dan de kwaal.

- - - - - - -
Teken de petitie Geen biomassacentrale in Diemen
Inmiddels ruim 5500 handtekeningen!
- - - - - - -
Direct reageren? Daarom Duurzaam Diemen op  Facebook | Twitter

Cookie-instellingen