Diemen, Weesp en Gooise Meren werken samen rond biomassacentrale Nuon

Joost Heinsius 27-03-2019 873 keer bekeken 0 reacties

Om zoveel mogelijk schade en hinder te voorkomen gaan deze drie gemeenten samenwerken in het op te stellen convenant met Nuon als de biomassacentrale er komt.

De luchtkwaliteit neemt af en de verkeersdrukte neemt toe met een biomassacentrale van de Nuon in Diemen. Als die centrale er komt, willen de drie gemeenten zoveel mogelijk invloed uitoefenen op de gevolgen daarvan voor hun inwoners met juridisch bindende afspraken.

De biomassacentrale is controversieel. Biomassa wordt door Het Rijk bestempeld als ‘duurzaam’ en onder bepaalde voorwaarden worden hiervoor flinke subsidies verstrekt. Tegelijk zijn er twijfels over de landelijke normen voor de herkomst van biomassa. Amsterdam en Diemen hebben al aangegeven dat in een eventueel convenant minimaal moet worden vastgelegd dat de herkomst van de biomassa beter moet worden geregeld.

Wethouder Jorrit Nuijens, Diemen: “Diemen, Gooise Meren en Weesp hebben niet om deze plannen gevraagd. Samen zullen we alle aspecten streng onder de loep nemen. Als wet en regelgeving ons enige grond bieden om meer invloed uit te oefenen dan gaan we daarvoor. Als we die niet vinden, dan is het goed dat alle belanghebbende gemeentes aan tafel zitten over het convenant.”

Wethouder Miner, Weesp: “Luchtkwaliteit is in alle drie onze gemeentes al een probleem, en het is duidelijk dat de centrale daar allesbehalve verbetering in brengt. Als de centrale inderdaad wordt vergund, dan moeten zowel daarover, als over de tijdelijkheid de centrale, duidelijke afspraken komen in het convenant.”

Wethouder Boudewijnse, Gooise Meren: “Onze inwoners krijgen te maken met de effecten van deze centrale. De zorg voor de gezondheid van onze inwoners weegt zwaar. Het is onverstandig om goedkeuring te geven aan een centrale zonder garanties over fijnstof en de verkeersbelasting voor onze woonwijken door de aanvoer van pellets.”

Uitgangspunt van het convenant is dat de afspraken ook juridisch afdwingbaar zijn. Na enkele ambtelijke vooroverleggen is de eerste bestuurlijke bijeenkomst inzake biomassa gepland voor 12 april aanstaande. Maarten van Poelgeest, oud-wethouder in Amsterdam, is gevraagd om voor die middag op te treden als voorzitter van de bijeenkomst. Diemen zal de beoogde convenantpartners dan een voorstel doen voor het verdere proces.

https://www.diemernieuws.nl/nieuws/politiek/132136/diemen-weesp-en-gooise-meren-slaan-handen-ineen-inzake-biomassacentrale-?redir

Direct reageren? Daarom Duurzaam Diemen op  Facebook | Twitter

Cookie-instellingen