Het Atelier en gemeente starten samen eerste duurzame ‘leerlijn’ in Diemen.

Fred Vos 07-02-2019 879 keer bekeken 0 reacties

Tijdens het Hummel Park Festival van OBS Het Atelier heeft wethouder Duurzaamheid Jorrit Nuijens woensdag 6 februari een subsidie van 5.500 euro uitgereikt. De gemeente maakt hiermee de ontwikkeling van de 'Wonderwel Leerlijn Duurzaam Doen' mogelijk voor Diemense basisscholen.

Wethouder Nuijens: “De Wonderwel Leerlijn Duurzaam Doen maakt oplossingen voor de klimaatcrisis praktisch en laagdrempelig. De Leerlijn brengt het stimuleren van ‘verwondering’ op school, thuis en de buitenwereld samen. Leerlingen kunnen dan samen met hun ouders nadenken over de vraag: ‘hoe gaan we voorzieningen in de toekomst duurzaam voor elkaar krijgen?' Want in de nabije toekomst zullen bijvoorbeeld alle huizen van het aardgas af moeten."
Als de leerlijn positief wordt ervaren door leerlingen, docenten en ouders, dan komt deze voor alle Diemense scholen beschikbaar.

School als inspirerend middelpunt

Basisschool Het Atelier wil voor deze verduurzaming (school en woonhuizen) graag een inspirerend en lerend middelpunt worden. Zo worden bijvoorbeeld gastsprekers uitgenodigd (pioniers in duurzaamheid). Er wordt een buurtkrant gemaakt en samen met ouders subsidies aangevraagd voor de verschillende vormen van verduurzaming. En er worden allerlei excursies georganiseerd naar duurzame hotspots.
Samen met de school vindt de gemeente het belangrijk dat de verduurzaming zo gebeurt dat kinderen er spelenderwijs bij betrokken worden en samen oplossingen bedenken. Dat doet deze Wonderwel Leerlijn. Nuijens: “We zijn heel blij dat deze samenwerking tussen Wonderwel, Atelier en Gemeente ook aan ouders praktische handvatten biedt. Zo zal de gemeente op gezette tijden een duurzaamheidsspreekuur houden voor de ouders van leerlingen van het Atelier.”
 
De Wonderwel Leerlijn Duurzaam Doen is ontwikkeld voor enkele Amsterdamse scholen. De gemeente Diemen vergoedt met de subsidie de kosten die gemaakt worden om deze Amsterdamse leerlijn te vertalen naar de gemeente Diemen: zoals excursies en activiteiten binnen Diemen. Hierdoor kunnen andere Diemense scholen de 'Wonderwel leerlijn' ook gaan toepassen zonder die kosten te hoeven maken.

Direct reageren? Daarom Duurzaam Diemen | Facebook | Twitter

Cookie-instellingen