Bedenkingen bij de biomassacentrale van Nuon

Fred Vos 14-01-2019 1039 keer bekeken 0 reacties

17 januari 2019 om 20 uur begint in het gemeentehuis de raadsvergadering, onder andere over de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) tegen de bouw van de biomassacentrale van Nuon in Diemen.

B&W heeft in een brief aan de raad aangegeven van mening te zijn dat de VVGB niet geweigerd kan worden. B&W is zelfs van mening dat de gemeente financiƫle schade kan lopen als de raad de verklaring wel weigert. Dat klinkt een beetje als een dreigement. Aan de andere kant geeft B&W ook aan dat "Hoe ver die eisen (waaraan de verklaring getoetst moet worden, red.) kunnen gaan ligt niet wettelijk vast. In ieder geval gelden de beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere dat het genomen besluit gedragen dient te worden door een goede motivering". Het is dus aan de raad om te toetsen of er bedenkingen zijn, en dat lijkt ons (Duurzaam Dorp Diemen, red.) duidelijk.

Om de raad tegemoet te komen, zo lijkt het, wil B&W in overleg treden met Nuon om een convenant te sluiten. In dat convenant wil B&W afspraken maken over de periode waarin de centrale werkzaam zal zijn, de herkomst van de op te stoken biomassa, maar wil ze ook Nuon inspraak geven op het nog te ontwikkelen warmteplan voor de gemeente. En dat is op zijn minst bijzonder. Een commerciƫle partij die belang heeft bij het verkopen van warmte een rol geven bij het bepalen waar de warmte in de gemeente de komende jaren vandaan moet komen.

De agenda en alle onderliggende stukken zijn op iBabs te vinden.

Duurzaam Dorp Diemen is, samen met anderen, van mening dat deze biomassacentrale er niet moet komen. Onze argumenten:

  • Hout stoken is vervuilender dan gas en zelfs vervuilender dan kolen.
  • Er is onvoldoende duurzame biomassa voor de sterk groeiende vraag.
  • Er komen op niet al te lange termijn alternatieven aan.
  • Er is geen gemeentelijk warmteplan.
  • Toename van verkeer voor het vervoer van de benodigde biomassapellets.

Lees verder het volledige bericht >

Meer informatie

Planbureau voor de Leefomgeving: themasite over voor- en nadelen van biomassa

Documentaire van Zembla over hoe in Amerika biomassapellets geproduceerd worden, waarvan 100% naar Europa gaat. Certificering is erg ondoorzichtig. Er gaan wel degelijk gewoon volledige bomen in de pellets en niet, zoals vaker gesteld, alleen resthout. En lang niet altijd zijn de bronnen van het hout open over de herplant.

From Whence The Wood, Somos over transparantie over de oorsprong van biomassa

Biomassacentrale bij Pijnacker krijgt geen vergunning

Biomassacentrale Zeist: Strijd tegen biomassa laait weer op

Biomassacentrale bij Zeist: besluit uitgesteld (2017)

Bron: duurzaamdorpdiemen.nl

Direct reageren? Daarom Duurzaam Diemen op Facebook | Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen