Geen bedenkingen tegen biomassacentrale - Maar die CO2 uitstoot dan?

Fred Vos 07-01-2019 635 keer bekeken 0 reacties

Op 10 september 2018 maakte het CBS bekend dat er ontzettend veel CO2-uitstoot is in de Diemense lucht. Er zijn slechts drie gemeenten in Nederland waar er nog meer CO2 in de lucht zit dan in Diemen. Het stadsbestuur van Amsterdam wil actie van zowel energiebedrijf Nuon als de landelijke overheid.

Volgens Jorrit Nuijens, wethouder Duurzaamheid en Luchtkwaliteit, komt de hoge concentratie CO2 doordat Diemen een kleine gemeente is met niettemin veel snelwegen en een energiecentrale van Nuon. 'We eisen dan ook opnieuw dat Het Rijk en de Nuon in actie komen. Bijvoorbeeld door verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen en door het spoedig verduurzamen van de elektriciteitscentrale', aldus Nuijens.

Eis: verminder uitstoot van CO2

In september vorig jaar gaf de gemeente dus nog aan dat ze van het Rijk en Nuon zouden eisen dat ze mee zouden werken om de CO2 uitstoot in Diemen te verminderen. Nu gaat de gemeente Diemen toestemming verlenen aan de bouw van een biomassacentrale die niet alleen het CO2 in de lucht zal verhogen in Diemen, maar ook het niet nader benoemde schadelijke fijnstof.
De laatste maanden verschijnen regelmatig berichten over de gevaren juist van fijnstof. Een publicatie van Gezondheidsnet.nl stelt dat een kind, van jongs af aan blootgesteld aan fijnstof, nooit het niveau van longfunctie haalt als degene die pas vanaf zijn 25ste levensjaar veel fijnstof inademt. Een verminderde longfunctie leidt op latere leeftijd vaak tot beperkingen als bronchitis, COPD of astma

EU normen niet zaligmakend

Zowel de EU als de Nederlandse overheid hebben normen voor de maximaal toegestane hoeveelheid fijnstof in de lucht opgesteld. Om aan die normen te voldoen stellen sommige steden bijvoorbeeld milieuzones in; zones waar vrachtwagens en oudere dieselauto’s niet meer mogen rijden. Deze normen zijn echter niet afdoende. Ook al blijft de hoeveelheid fijnstof in de lucht onder de norm, dan nog kun je ziek worden van fijnstof. De kans op ziekte en zelfs vroegtijdig overlijden neemt aanzienlijk toe als de hoeveelheid fijnstof boven de norm uitkomt.

Biedt een convenant voldoende garanties?

B&W van Diemen stellen de gemeenteraad voor om naast het afgeven van de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) een convenant te sluiten met de provincie Noord-Holland, Nuon en de gemeenten Amsterdam en Almere.
Grote vraag is: wat blijft in dit convenant over van de eis aan Het Rijk en Nuon omtrent de luchtkwaliteit? 
Bronnen: AT5.nl , Gezondheidsnet.nl, Duurzaamdorpdiemen.nl

De gemeenteraad behandelt de aanvraag VVGB in eerste instantie op donderdagavond 17 januari.

Direct reageren? Daarom Duurzaam Diemen op Facebook | Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen