De rol van biomassa in een duurzame economie

Fred Vos 18-12-2018 287 keer bekeken 0 reacties

Met zijn afgelopen maand uitgebrachte visie op biomassa legt Natuur & Milieu een overkoepelend raamwerk neer dat helpt een antwoord te geven op de vraag hoe biomassa als grondstof zo goed mogelijk in diverse sectoren kan worden ingezet.

Directe aanleiding voor het schrijven van deze update van de biomassavisie van Natuur & Milieu is het huidige debat over de inzet van biomassa in de Nederlandse economie. Dit debat wordt zowel gevoerd vanuit het oogpunt van klimaatproblematiek, als vanuit de verduurzaming van de landbouw en het sluiten van kringlopen. Daarnaast speelt ook het verlies van biodiversiteit een belangrijke rol. 

Op papier "klimaatneutraal", praktijk is weerbarstiger

Op papier is biomassa hernieuwbaar en “klimaatneutraal”. De organismen nemen CO2 op uit de lucht en zetten dit om in materiaal. Als de biomassa verbrand wordt komt de CO2 weer vrij. Hierdoor lijkt het gebruik van bijvoorbeeld hout voor de productie van warmte te passen in een gesloten kringloop, en zou het dus duurzaam genoemd kunnen worden. De praktijk is echter weerbarstiger. Bron: Natuur&Milieu

Biomassavisie 2018, Natuur&Milieu. (Download pdf)
Lees zeker de samenvatting (p.2-4) en de aanbevelingen (p.5).

0  reacties

Cookie-instellingen