Onderwaterdrainage veengebieden zeer kostbaar en effect niet bewezen

Fred Vos 17-10-2018 737 keer bekeken 0 reacties

Nederlands veen stoot veel CO2 uit. Onderwaterdrainage wordt door de klimaattafel landbouw voorgesteld om deze uitstoot te verminderen. Hier blijkt echter geen eenduidig wetenschappelijk bewijs voor. Ook is onderwaterdrainage extreem duur.

Landbouw op diepe veengebieden past niet in een effectief klimaatbeleid, zegt prof. Lars Hein van Wageningen University. 
Nederlands laagveen stoot om en nabij 7 miljoen ton CO2 per jaar uit, evenveel als van onze grootste kolencentrale. De uitstoot van één hectare gedraineerd veen is tot 50 ton CO2 per jaar, net zoveel als de uitstoot van zeven huishoudens.

Onderwaterdrainage
Drainage waarbij men drains 10 tot 20 cm onder het slootpeil aanlegt noemen we onderwaterdrainage. In droge perioden infiltreert slootwater via de drains de veenbodem. Zo voorkomt men dat in droge perioden het grondwaterpeil onder dat van het slootpeil zakt. 

Waar vindt je laagveen?
Laagveen komt voor in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Groningen en Overijssel. Vroeger vond je in ons land nog meer uitgestrekte laagveengebieden. Veel veen is tegenwoordig begraven onder zand- en kleiafzettingen. Tijdens stormvloeden werden grote stukken laagveen in de kustgebieden weggeslagen door de zee.
De mens baggerde in de 16e tot en met de 19e eeuw op veel plaatsen veen. Eenmaal gedroogd werd dit als turf verbrand. Door die activiteit ontstonden open wateren zoals de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen. Men zegt dat de bloei van de Nederlandse economie in de Gouden Eeuw mede te danken is aan de hoeveelheid turf die Nederland exporteerde. 

In laagveengebieden komen zeldzame vegetaties voor, zoals trilvenen en veenheiden. Het zijn belangrijk broedgebieden voor vogels, zoals zwarte stern, woudaapje, purper- en grote witte reiger.

Bronnen: Nature Today, Wageningen University, MultifunctioneleLandbouw.net, Geologie van Nederland.nl

Cookie-instellingen