Milieuorganisaties: 'Geen vergunning voor NUON-centrale die afhankelijk is van kappen oerbos’

Fred Vos 13-10-2018 5571 keer bekeken 0 reacties

6 Oktober 2018. Bij Duurzaam Dorp Diemen gaan de alarmbellen af. Oorzaak: een persbericht, ondertekend door 10 milieuorganisaties en -wetenschappers, over de geplande Biomassacentrale in Diemen. Deze centrale wordt afhankelijk van biomassa afkomstig van houtkap in het buitenland.

Duurzaam Dorp Diemen en Amsterdam Fossielvrij, de schrijver van het persbericht, stellen zich op het standpunt dat biomassa geen duurzame oplossing is. Waarom? De biomassa, verstookt in Nederland, wordt voor een belangrijk deel aangevoerd vanuit o.a. oerbossen in Amerika en Canada en met schepen naar Nederland getransporteerd. Gevolg: stevige schade aan de natuur en de lokale leefgemeenschappen.
Bij de verbranding van biomassa komen ook veel schadelijke stoffen vrij: sommige giftig, andere slecht voor luchtwegen, vele met een negatieve impact op het klimaat. Kortom: zo’n biomassa-centrale levert geen enkele bijdrage aan verduurzaming, integendeel!

Heldere afspraken ontbreken        
Terwijl de gemeentelijke warmte-plannen nog niet eens zijn geschreven en in het voorlopige klimaatakkoord heldere afspraken over geïmporteerde biomassa uit het buitenland ontbreken, meldt Nuon in een persbericht op Energeria.nl dat het op zoek is naar een aannemer voor de bouw van de centrale.

Uit een eerdere publicatie van Nuon in het Parool van 13 maart weten we dat er onvoldoende Nederlands snoeiafval is om de centrale te voorzien van brandstof uit lokale bronnen. De centrale wordt dus afhankelijk van houtpellets (geperste houtkorrels) die naar verwachting afkomstig zijn uit Canada, Amerika en de Baltische staten.

Wetlands en laaglandbossen bedreigd
Amerikaanse milieuorganisaties maken zich al langer zorgen over het behouden van hun kwetsbare ecosystemen, zoals wetlands en laaglandbossen, als de export naar Europa blijft groeien.
Rita Frost, campagneleider van Dogwood Alliance (VS) schreef daarover aan Amsterdam Fossielvrij: “We hadden geen idee van deze nieuwe biomassacentrale in Nederland. Jullie hebben helemaal gelijk dat ze waarschijnlijk hout nodig hebben van de zuidelijke bossen in de VS. Wij vechten al jaren tegen de productie van biomassa en Nederland is een van de grootste importeurs van onze bossen voor brandstof. 
“Vaak zijn de bossen die worden gebruikt waardevolle hardhoutwouden met een ondergroei die de beste habitat biedt voor de biodiversiteit in onze regio. We hebben producenten gezien die zelfs kappen in onze ‘wetland forests’.”

Houtkap in zuidelijke staten VS
Houtkap voor biomassa in de zuidelijke staten van de VS.
Infographic: Dogwood Alliance 

De ‘Biomassa-CO2-neutraal-mythe’ doorgeprikt
Dogwood Alliance wees ons vandaag nog op deze campagne: een oproep aan senatoren en andere politieke vertegenwoordigers. Kennelijk schreven gezondheidsorganisaties al twee jaar geleden een brandbrief naar de Amerikaanse politiek over de gevaren van biomassa voor de omgeving. 
Houtpellets stoten evenveel of meer CO2 uit als kolen bij verbranding. Wereldwijd is er een zeer schaarse voorraad biomassa beschikbaar om te verstoken voor warmte en elektriciteit. Uit talloze onderzoeken blijkt: ‘Biomassa is allesbehalve CO2 neutraal’. Lees ook dit artikel in De Groene Amsterdammer: 'Bij "bio" denkt iedereen meteen dat het goed zit'.

Investeer in schone alternatieven en een duurzame economie
Met de haastige bouw van de nieuwe centrale als tussenoplossing lijkt NUON te suggereren dat andere -meer duurzame- aardgasalternatieven en energiebesparing de komende tijd niet toereikend zijn. Nuon walst hiermee over andere initiatieven en zienswijzen heen. En dat zonder eerst de gemeentelijke warmte-plannen af te wachten of rekening te houden met uitkomsten van onderhandelingen aan de tafels voor het klimaatakkoord.

Duurzaam Dorp Diemen en Fossielvrij Amsterdam: uiteraard staan wij achter de doelstelling om zo snel mogelijk over te stappen op alternatieven voor Gronings aardgas. Het is echter veel milieuvriendelijker om in te zetten op technieken zoals warmtepompen, WKO, geothermie, groene waterstof en het toepassen van betere woningisolatie.

Energiebesparing eerst
Het is nooit onderzocht of deze warmtecentrale in Diemen niet achterwege kan blijven als er een structurele oplossing komt voor de vele slecht geïsoleerde woningen die straks worden aangesloten op het warmtenet van NUON. Het is absurd om buitenlandse bossen te verstoken voor stadswarmte zolang er voor de beoogde woningen nog geen serieuze plannen liggen voor isolatie en energiebesparing. Het aanpakken van ongezonde, tochtige woningen en energiearmoede heeft meer urgentie dan het commerciële belang van NUON om zoveel mogelijk warmte verkopen.

Oproep
Vorige maand vroeg Nuon de omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket Noordzeekanaalgebied van de Provincie Noord-Holland.

Duurzaam Dorp Diemen en Amsterdam Fossielvrij roepen de provincie op om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een biomassa-centrale die afhankelijk is van houtkap uit het buitenland. Deze biomassa-industrie heeft een verwoestend effect op het milieu, het klimaat en de wereldwijde bossen op de langere termijn.
Het importeren en verbranden van houtpellets past volgens de ondertekenaars van deze oproep niet in het rijtje duurzame en sociale alternatieven voor Gronings aardgas. Nederland is een innovatief land dat veel betere oplossingen kan bedenken voor de warmtevoorziening dan het verbranden van bossen.


Bronnen voor bovenstaand artikel zijn Duurzaam Dorp Diemen (die andere Diemer duurzaamheidsbeweging) en Amsterdam Fossielvrij. Deze brachten het persbericht aan en de wetenschappelijke documentatie waarop het artikel is gebaseerd.

Met deze publicatie neemt Daarom Duurzaam Diemen (DDD) zelf geen stelling in. DDD wil slechts signaleren hoe er met name in Diemen over duurzaamheidskwesties wordt gedacht, deze onder de aandacht brengen, discussies daarover op zijn site op gang brengen en daarvoor een podium bieden.

0  reacties

Cookie-instellingen