Groene daken in Diemen

Pascal van Zon 17-12-2020 212 keer bekeken 0 reacties

Met een “coronaproof” aanpak hebben we op vrijdag 19 maart 2021 bij zes woningen de pilotdaken gelegd. Een ter plaatse aanwezige leg-expert hielp ons op weg en gaf advies, maar verreweg het grootste deel van de klus deden we op eigen kracht.

Door de coronamaatregelen hebben we wat trager geopereerd dan gepland, maar wel hebben we in 2020 veel voorwerk verricht. Met een deskundig bureau hebben we bij aanbieders van groene daken offertes opgevraagd en beoordeeld en daaruit de aantrekkelijkste geselecteerd. We hebben geïnventariseerd welke daken voor vergroening in aanmerking komen. Enkele van die daken hebben we laten doorrekenen op draagkracht. Gebaseerd op dat advies hebben we een schuurdak als pilot laten verstevigen. Toen we eind 2020 zo ver waren dat we pilot-daken konden gaan leggen, gooiden de coronamaatregelen roet in het eten.

Met een “coronaproof” aanpak hebben we op vrijdag 19 maart 2021 bij zes woningen de pilotdaken gelegd. Een ter plaatse aanwezige leg-expert hielp ons op weg en gaf advies, maar verreweg het grootste deel van de klus deden we op eigen kracht.

Het resultaat ziet er goed uit en we kunnen nu met enthousiasme, overtuiging en kennis van zaken laten zien wat het vergroenen van je dak oplevert. Hiermee gaan we aan de slag om stapsgewijs bewoners te informeren en te motiveren ook hun daken te vergroenen. Hoe meer mensen meedoen des te groter het effect! Een financieel steuntje in de rug van Daarom Duurzaam Diemen voor de snelle beslissers zal het zeker ook aanlokkelijker maken om mee te doen.

Cookie-instellingen