Nationale Bijentelling 2024

Margot Aler 08-04-2024 72 keer bekeken

Begin

15-04-2024 om 00:00

Einde

25-04-2024 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bijen zijn zo belangrijk! Ook dit jaar roept de organisatie van de Nationale Bijentelling heel Nederland op om een half uur bijen te tellen in je tuin, op je balkon of op een groene plek in je buurt. Ditmaal geen weekend maar een tiendaagse telling! Doe je ook mee?

In de week van 15 t/m 24 april vindt de Nationale Bijentelling plaats. Dit is een gezamenlijk project van Naturalis Biodiversity CenterLandschappenNL, en Natuur & Milieu, en wordt mede-georganiseerd door IVN NatuureducatieEIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. Met als doel om zoveel mogelijk te weten te komen over de stand van de bijen in ons land. Zo kunnen we deze nuttige dieren helpen beschermen.

Hoe tel je mee?

Deelnemers kunnen zich vooraf al inschrijven op de website van de Nationale Bijentelling. Voorinschrijvers ontvangen de komende weken informatie en weetjes over de bij, en natuurlijk tips om straks goed te kunnen tellen. Ook is het bijengidsje en telformulier al te downloaden, waarmee je de 16 meest voorkomende soorten bijen in je tuin gemakkelijk herkent.  Tellen kan dit jaar direct in de tuin via je smartphone of tablet. Meedoen kan daardoor ook door wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Op de website van milieucentraal staan tips hoe je de bij kunt helpen aan meer voedsel of nestgelegenheid in je tuin.

Landelijk onderzoek

Het is van groot belang dat veel mensen meedoen aan de telling, want hoe meer mensen zich inschrijven en meedoen, hoe meer informatie er verzameld kan worden over de wilde bij. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen landelijk of in bepaalde regio‚Äôs toe- of afnemen. Voor het onderzoek moet minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties helder te krijgen, en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten. Na deze vierde telling kan er dus al voorzichtig gekeken worden naar veranderingen in de bijenpopulaties.

Aandacht voor bijen

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende wilde bijen is bedreigd, of zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben te lijden onder de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en ons groenbeheer. Dit is een groot probleem, want bijen zijn erg belangrijk: ze bestuiven namelijk 80% van alle eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten.

Zaai gratis zaadjes

Haal in het kader van Nationale Zaaidag gratis een zakje biologische zaadjes op bij de Gemeente Diemen en draag zo ook bij aan meer biodiversiteit.

Meer info>>

Inschrijven en meer info

https://www.nationalebijentelling.nl/

 

Cookie-instellingen