Informatiebijeenkomst windenergie Diemen

Markus Schmid 05-12-2023 95 keer bekeken

Begin

10-01-2024 om 19:30

Einde

10-01-2024 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Theater de Omval in Diemen

De gemeente Diemen heeft de effecten van windturbines op de woonomgeving en natuur laten onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst hoort u welke gevolgen vier windturbines rond het knooppunt Diemen op de woonomgeving en natuur hebben. Inloop 19:15, start 19:30.

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een milieueffectrapportage (MER). In december en  januari is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het MER. Dit is dus een belangrijk moment om te laten weten wat u ervan vindt. Daarom organiseert de gemeente de bijeenkomst ook in deze periode.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Diemen om in het tweede kwartaal van 2024 een besluit te nemen of Diemen planologisch gaat meewerken aan windturbines.

Het MER en een samenvatting van de conclusies zijn te vinden op de website www.diemen.nl/res. Hier staat ook een duidelijke uitleg over het indienen van een zienswijze. Het concept MER ligt in deze periode ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Cookie-instellingen