Nationale Bijentelling 2021 op 17 & 18 april

Jowan Kelderman 22-03-2021 569 keer bekeken

Begin

17-04-2021 om 08:00

Einde

18-04-2021 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In het weekend van 17 en 18 april vindt de vierde Nationale Bijentelling plaats. De telresultaten worden gebruikt door onderzoekers om meer over wilde bijen te weten te komen. Vorig jaar deed een recordaantal van ruim 10.000 mensen mee en werden meer dan 130.000 bijen geteld

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen. Zo kunnen we de bij beter helpen beschermen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Hoe tel je mee?
Deelnemers kunnen zich vooraf al inschrijven op de website van de Nationale Bijentelling. Voorinschrijvers ontvangen de komende weken informatie en weetjes over de bij, en natuurlijk tips om straks goed te kunnen tellen. Ook is het bijengidsje en telformulier al te downloaden, waarmee je de 16 meest voorkomende soorten bijen in je tuin gemakkelijk herkent.  Tellen kan dit jaar direct in de tuin via je smartphone of tablet. Meedoen kan daardoor ook door wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Op de website van milieucentraal staan tips hoe je de bij kunt helpen aan meer voedsel of nestgelegenheid in je tuin.

Landelijk onderzoek
Het is van groot belang dat veel mensen meedoen aan de telling, want hoe meer mensen zich inschrijven en meedoen, hoe meer informatie er verzameld kan worden over de wilde bij. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen landelijk of in bepaalde regio‚Äôs toe- of afnemen. Voor het onderzoek moet minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties helder te krijgen, en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten. Na deze vierde telling kan er dus al voorzichtig gekeken worden naar veranderingen in de bijenpopulaties.

Aandacht voor bijen
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende wilde bijen is bedreigd, of zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben te lijden onder de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en ons groenbeheer. Dit is een groot probleem, want bijen zijn erg belangrijk: ze bestuiven namelijk 80% van alle eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten.
 

 

 

 

 

Cookie-instellingen