Zienswijzenprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage windenergie gestart

Jowan Kelderman
243 keer bekeken 0 reacties

Van 23 september 2022 tot 5 november 2022 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage procedure ter inzage. Binnen deze periode kunt u uw reactie per post of per email naar de gemeente Diemen sturen.

In de Regionale Energiestrategie zijn mogelijke locaties voor grootschalige opwek van wind en zonne-energie in Diemen verkend. De gemeente gaat met een milieueffectrapport (MER) een volgende stap zetten in het zoekproces naar plaatsingsmogelijkheden voor windmolens. De MER-procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie staan de uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt van 23 september 2022 tot 5 november 2022 ter inzage. Binnen deze periode kunt u uw reactie per post of per email naar de gemeente Diemen toesturen. U kunt de NRD downloaden via diemen.nl/res (kijk onder ‘onderzoek windenergie’) of een gedrukt exemplaar ophalen bij de servicebalie van het gemeentehuis.

contactgegevens voor reactie op de NRD:
Per e-mail:  info@diemen.nl
Per post: Gemeente Diemen, D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen
Kenmerk: Graag bij uw zienswijze als kenmerk zaak 2022-088312 t.b.v. zienswijze NRD wind Diemen vermelden. Zo komt uw reactie direct bij de juiste medewerker terecht.

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen