Groene pilot-daken gelegd in Anne Frankwijk

Hans Heimans
291 keer bekeken 0 reacties

Lees hier hoe wij de eerste stappen van ons groene daken project hebben gezet!

In de Anne Frankwijk zijn we als Groencommissie al meer dan een jaar bezig met een project om zoveel mogelijk bewoners een groen dak te laten aanleggen. Behalve dat daardoor het aanzien van de wijk groener en fleuriger wordt, helpt het om de wijk aantrekkelijker te maken voor bijen en andere insecten, zorgt het voor een betere afwatering, dus minder grote plassen, en draagt het bij aan verkoeling van de huizen en de wijk als geheel.

Door de coronamaatregelen hebben we wat trager geopereerd dan gepland, maar wel hebben we in 2020 veel voorwerk verricht. Met een deskundig bureau hebben we bij aanbieders van groene daken offertes opgevraagd en beoordeeld en daaruit de meest aantrekkelijke geselecteerd. We hebben geïnventariseerd welke daken voor vergroening in aanmerking komen. Enkele van die daken hebben we laten doorrekenen op draagkracht. Gebaseerd op dat advies hebben we een schuurdak als pilot laten verstevigen. Toen we eind 2020 zo ver waren dat we pilot-daken konden gaan leggen, gooiden de coronamaatregelen roet in het eten.

Met een "coronaproof" aanpak hebben we uiteindelijk op vrijdag 19 maart 2021 bij zes woningen de pilotdaken gelegd. Een ter plaatse aanwezige leg-expert hielp ons op weg en gaf advies, maar verreweg het grootste deel van de klus deden we op eigen kracht.

Het resultaat ziet er goed uit en we kunnen nu met enthousiasme, overtuiging en kennis van zaken laten zien wat het vergroenen van je dak oplevert. Hiermee gaan we aan de slag om stapsgewijs bewoners te informeren en te motiveren ook hun daken te vergroenen. Hoe meer mensen meedoen des te groter het effect! Een financieel steuntje in de rug van Daarom Duurzaam Diemen voor de snelle beslissers zal het zeker ook aanlokkelijker maken om mee te doen.

Hierop komen we terug in onze volgende update.

Kijk ook eens op onze website: groen.annefrankwijk.nl

Hans Heimans, voorzitter Groencommissie

Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door de gemeente Diemen en het "Betrekken bij Groen Fonds" van de provincie Noord-Holland


 

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen