'Gasvrij Diemen' gaat aan de slag

Markus Schmid
294 keer bekeken 0 reacties

Diemen gaat de komende decennia van het aardgas af en dat heeft verstrekkende gevolgen. Een van de initiatieven binnen Daarom Duurzaam Diemen, ‘Gasvrij Diemen’, wil meedenken over en bijdragen aan deze ontwikkeling.

Diemen gaat de komende decennia van het aardgas af en dat heeft verstrekkende gevolgen. Een van de initiatieven binnen Daarom Duurzaam Diemen, ‘Gasvrij Diemen’, wil meedenken over en bijdragen aan deze ontwikkeling. Begin december zaten zeven leden van de initiatiefgroep voor het eerst bijeen om ideeën uit te wisselen. Welke taken wil de groep op pakken? Ideeën genoeg:

·         ‘Energiecafés’ organiseren. Doel: uitwisseling van ervaringen en kennis over het verduurzamen van het eigen huis.

·         Een tentoonstelling over de energietransitie (zoals de Haarlemse tentoonstelling ‘In Haarlem staat een huis’) naar Diemen halen.

·         Informatiemarkt. Er is veel behoefte om nieuwe technieken te leren kennen. Vraag ondernemers uit de regio om samen te komen voor een duurzame markt.

·         Pioniersgroep / wijkambassadeurs: zoek mensen die voorop lopen met de verduurzaming van hun huis en organiseer daaromheen huisbezoekenen bijeenkomsten.

En dan zijn er de nationale programma’s die voortvloeien uit het Klimaatakkoord en waar de gemeente Diemen ook aan meewerkt. Hierbij is nadrukkelijk participatie van burgers gewenst. Een klankbordgroep zoals Gasvrij Diemen zou Markus Schmid, die namens de gemeente Diemen deelneemt aan de groep, heel graag erbij betrekken. Het gaat met name om twee programma’s:

·         De RES (regionale energiestrategie) – dit traject loopt al volop, op 4 februari is er een bewonersbijeenkomst.

·         Transitievisie Warmte. Hier gaat Markus vanaf volgend jaar mee aan de slag. Eind 2021 moet er een visiedocument liggen waarin wordt omschreven hoe de Diemense wijken van het gas af gaan.

Bij een paar mensen was er direct animo om mee te doen aan zo’n klankbordgroep waarmee de gemeente Diemen de grote vragen rond de energietransitie kan bespreken.

De initiatiefgroep wilde ook het idee van de Energiecafés verder verkennen. Er ligt een mooi aanbod van het Theater de Omval om gebruik te maken van deze toplocatie. Leuk is hierbij ook dat het thematisch goed te verbinden is met de grote verbouwing die bij de Omval zélf binnenkort gaat starten. Het motto zou dus kunnen zijn: “de Omval verduurzaamt, bewoners verduurzamen ook”. Het idee wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Wil je meedoen aan de Gasvrij Diemen groep? Maak een profiel aan op deze website, dan kun je makkelijk contact opnemen met de kartrekker van Gasvrij Diemen, Markus Schmid. Je kunt ook een mail sturen naar markus.schmid@diemen.nl.

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen